Etiketiniz Sizin Her Şeyiniz

Firmalar ve işletmeler yarış içinde oldukları piyasada, artık her yere etiketini bırakmak zorundadır. Bunların başında ilk akla geleni ise, kartvizit bastırmaktır. Ancak her yere etiketinizi bırakmak istiyorsanız, siz de firmanızı tanıtan bir etiket ya da çıkartma yaptırmalısınız. Çünkü çıkartma ve etiketler halen yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji artık sadece fiziki bir etiketin yanında sanal bir etikete de ihtiyacınız olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle reklam şirketiniz ile sizi anlatacak en iyi etiketi tasarlamanız çok önemlidir.

Etiketler Dünyası

İyi etiketlenmiş bir ürün aynı zamanda firmanın da kimliğini yansıtmasından dolayı her şeyiyle ürüne ve kullanımına vurgu yapmalıdır. Etiketler sadece markanızı tanıtmakla kalmaz aynı zamanda markanız içinde güvenilirlik demektir. Müşterilerin bir ürünü satın alırken etiketsiz ürünlere yaklaşımı daha negatif olmaktadır. Bu nedenle etiketin her ürünün üzerinde olması çok önemli bir husustur. Bu anlamda etiketin işlevleri ise kısaca; ürününün albenisini artırır, firma hakkında bilgileri içerdiği için firmanın tanıtımını kolaylaştırır, üzerindeki kodlar sayesinde stok denetimini kolaylaştırır ve ürünün derecelendirilmesine yarar. Bu faydalarından dolayı, etiketlerin kurumlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılması, etiketler dünyasının da geniş bir yelpazeye yayılmasına neden olmuştur. Çok farklı ürünlerde çok farklı etiketler kullanılmakta ve bu etiketler firmalar ve müşteriler için olmaz ise olmazdır. Çağ her ne kadar dijitalleşmeye doğru gitse de her zaman bir ürün fiziki olarak satın alınacaktır.

Etiketlemenin Kuralları

Etiketleme müşterilerin satın almasını kolaylaştıran önemli bir unsur olarak bir takım denetimlere de tabidir. Devletin etiketleme konusunda çizmiş olduğu yasal sınırlar genellikle firmanın markasını, kullanım ömrünü, içindekiler kısmını, kullanım bilgileri ve bir takım hukuki bilgileri içerir. Son zamanlarda ise yasalar bu konuda oldukça sertleşmiş ve etiketlemenin amacının daha çok müşteriyi korumaya yönelik olarak hazırlanması zorunluluğunu getirmiştir.

Günümüzde artan teknolojik gelişmeler ve küresel bazda pazarlama faaliyetleri, rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı tüm sektörlerde, pazarlama ve reklamcılığın tüm konuları ile bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekliliğini doğurmuştur. Bu anlamada etiketin unsuru, tüketiciler ve üreticiler açısından çok önemlidir. Yapılan araştırmalar; tüketicilerin etiketlere yüksek oranda dikkat ettiğini ortaya koymuştur.